Bekijk onze

Opleidingen & planning

Wij bieden verschillende opleidingen aan op het gebied van Code 95. Voor een compleet overzicht kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Zie hieronder de link naar de pakketten die wij aanbieden om de code95 te verlengen.

W01-1 Het nieuwe rijden (HNR) met vrachtauto’s (mogelijk met e-learning) €315,- ex. BTW

Met een goede rijstijl kunt u als chauffeur het brandstofverbruik beïnvloeden. Bij Het Nieuwe Rijden combineert u 10 tot 15% brandstofbesparing met optimale veiligheid op de weg. Bedrijven die kiezen voor Het Nieuwe Rijden zien hun vervoerskosten structureel dalen.

Voor wie?

Chauffeurs in het bezit van een geldig rijbewijs C.

Doelstelling

U leert rijtechnieken om energiezuiniger en minder milieubelastend te rijden. Daardoor daalt de kostprijs van transport.

Inhoud van de opleiding
 • Brandstofbesparende rijstijl
 • Principes van brandstofverbruik
 • Voertuig en chauffeur
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
 • Techniek en uitvoering van het voertuig
 • Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
 • Anticiperend rijgedrag
Examen

U prestaties tijdens de praktijkritten staan vermeld op een beoordelingsformulier. De werkgever ontvangt een rapport van alle beoordelingsformulieren. Zo wordt brandstofbesparing een vast onderdeel van de bedrijfsvoering, met blijvende resultaten.

Toelatingseis

Rijbewijs C

Duur en waarde nascholing

7 uur praktijk

W02 Rijoptimalisatie (mogelijk met e-learning) €315,- ex. BTW

Bewust worden van gevolgen van rijgedrag met als doel veiligheid van de chauffeur zelf, het voertuig en andere weggebruikers. Vermijden van gevaarlijke situaties, het begrijpen van de beperking van het voertuig. Omgaan met weer- en verkeersomstandigheden.

Doelstelling

Op de hoogte zijn van de manier waarop je rijcomfort en rijveiligheid kan verhogen ten opzichte van huidig rijgedrag. Vermijden van risicovolle situaties.

Inhoud van de opleiding
 • Technische kenmerken
 • Krachten van het voertuig
 • Manoeuvreer technieken
 • Optimale werking van het voertuig
 • Risicovolle situaties inschatten
 • Houding
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur praktijk

U23-1 Digitale Tachograaf (mogelijk met e-learning) €130,- ex. BTW

De digitale tachograaf moet binnen Europa zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en goede arbeidsomstandigheden. De chauffeurs gebruiken hierbij een bestuurderskaart.

Voor wie?

Voor alle chauffeurs die gaan rijden met voertuigen die zijn voorzien van een digitale tachograaf.

Doelstelling

U leert in deze opleiding bij Van Spang & Tempo de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ook weet u wat uw verplichtingen zijn bij de registratie van ritten.

Inhoud van de opleiding
 • Wetgeving
 • Bediening digitale tachograaf
 • Verplichtingen voor de chauffeur
 • Belang voor chauffeur en ondernemer
 • Meevoerverplichtingen
 • Rij- en rusttijden
 • Rijden met analoge en digitale tachografen
 • Controlebeambten en controles
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U03 Lading zekeren €183,50 ex. BTW

Ladingzekering is belangrijk, om te voorkomen dat de lading niet gaat schuiven en deze zodanig veilig en schadevrij kan worden vervoerd. De opleiding besteedt ook aandacht aan het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading

Voor wie?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het laden van voertuigen.

Doelstelling

U leert secuur laden, stuwen en verankeren van verschillende ladingsoorten. Ook ziet u beter in wat de gevaren zijn van een niet goed gezekerde lading.

Inhoud van de opleiding
 • Gevolgen van het niet goed laden
 • Europese richtlijnen
 • Verantwoordelijkheden van de partijen
 • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
 • Methoden en principes van lading zekeren
 • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
 • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe u de lading moet zekeren
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U14 (1) Communicatieve en sociale vaardigheden €130,- ex. BTW

Steeds nadrukkelijker komt het kwaliteitsaspect van de dienstverlening in de dagelijkse beroepspraktijk van chauffeurs naar voren. De vrachtwagenchauffeur is het visitekaartje van uw bedrijf en heeft direct contact met de klanten. Tijdens de cursus Communicatieve vaardigheden leren chauffeurs om praktische situaties op een contactgerichte en klantvriendelijke manier op te lossen. Ook het omgaan met stresssituaties en agressie wordt uitvoerig behandeld.

Doelstelling

Het verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden en de juiste houding naar klanten, werkgevers en collega’s.

Inhoud van de opleiding

Inleiding
Beroepshouding en representativiteit
Waarnemen en gedrag
Communicatie
Klantbenadering en commercieel gedrag
Klachtafhandeling
Rapporteren
Omgaan met stresssituaties en agressie

Duur opleiding en uren voor nascholing

7 uur theorie

U07 (1) Criminaliteitspreventie €130,- ex. BTW

De sector transport en logistiek lijdt steeds meer schade door criminaliteit. Voorbeelden zijn de diefstal van voertuigen, gestolen ladingen en goederen uit de loodsen, fraude en vandalisme. Veel ondernemingen nemen geen tot weinig maatregelen om criminaliteit te weren, terwijl de kans om ermee in aanraking te komen meer dan 50% is.

Voor wie?

Directie en management van bedrijven in transport en logistiek die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor criminaliteitspreventie.

Doelstelling

U wordt zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. U krijgt inzicht in verschillende vormen van criminaliteit en weet hoe u deze kunt voorkomen of beperken. Ook krijgt u handvatten aangereikt om preventieve maatregelen te nemen op beleidsmatig niveau.

Inhoud van de opleiding
 • Bewustwording
 • Criminaliteit in de sector
 • Oorzaken van diefstal
 • Risicogebieden
 • Maatregelen en voorzieningen
 • Wat kunt u er zelf aan doen?
 • Bedrijfscultuur
 • Personeel
 • Risicomanagement
 • Preventie en beheersing van criminaliteit
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U15 Sociale veiligheid en omgaan met agressie €130,- ex. BTW

Hoe handel je in situaties om jezelf in zo een veilig en prettig mogelijke positie te verkeren.

Doelstelling

Bewustwording creëren omtrent het belang van sociale veiligheid en het omgaan met agressie met betrekking tot het uitvoeren van de taken als beroepschauffeur.

Inhoud van de opleiding
 • Verbale- en non verbale communicatie
 • Conflicten en stress
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met agressie
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U19 Leefstijl €130,- ex. BTW

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen, voor werkgever en werknemer. Fitte werknemers kunnen hun werk veiliger doen omdat zij zich beter voelen. Ook het volhouden is hierdoor makkelijker, lange werkdagen en zware dagen kosten namelijk veel energie. Ook zitten chauffeurs veel, hierdoor kunnen ook gezondheidsproblemen ontstaan.

Voor wie?

Medewerkers in de sector transport en logistiek

Doelstelling

Het doel is dat de beroepschauffeur leert wat een gezonde leefstijl inhoudt en de kennis heeft om zijn eigen leefstijl te kunnen verbeteren.

Inhoud van de opleiding
 • Voeding en maaltijdschijf
 • Schijf van vijf
 • Balans van gezonde voeding
 • Risico’s van ongezonde voeding
 • Meten van buikomvang
 • Belang voldoende beweging
 • Roken/alcohol & drugs
 • Omgaan met stress en werkdruk
 • Slapen en gezondheid
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U16 Heftruck (mogelijk met e-learning) €177,50 ex. BTW

Laden en lossen van de vrachtwagen

Doelstelling

Het vergroten van de veiligheid bij het werken met een heftruck of reachtruck. Bewust worden van de effecten op het milieu.

Inhoud van de opleiding
 • Wet- en regelgeving
 • Effecten op het milieu
 • Vorkheftrucks
 • Opbouw van de trucks
 • Lading oppakken
 • Ergonomie
Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U05 VCA €130,- ex. BTW (zonder examen)

Aan werkzaamheden zitten ook risico’s verbonden, hierdoor is het belangrijk om voorlichting en instructie te kunnen bieden. Het gaat hierbij om de veiligheid.

Doelstelling

Bewust worden van de gevaren op de werkvloer en op de arbeidsongevallen.

Inhoud van de opleiding
 • Regels over veiligheid, overleg en inspecties
 • Veilige werkplek
 • Gevaarlijke stoffen
 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Ongevallen voorkomen
 • Ongevallen en noodsituaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkzaamheden en omstandigheden herkennen
Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U21 EHBO €183,50 ex. BTW

Overal vinden er wel ongelukken plaats, buiten maar ook op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen tijdens een ongeluk. Tijdens deze cursus leren de deelnemers wat zij moeten doen bij zo een situatie.

Voor wie?

Chauffeurs die veel op de weg zitten

Doelstelling

Medische kennis en vaardigheden van chauffeurs up-to-date houden. Met name wanneer chauffeurs te maken krijgen met handelingen rondom het verlengen van eerste hulp.

Inhoud van de opleiding
 • ABCDE methodiek
 • Stilstand van bloedsomloop
 • Uitwendige wonden, brandwonden, kneuzingen
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Vervoeren van slachtoffers
 • Gebruik verband en hulpmiddelen
 • AED apparaat
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U45 Actualisering vakbekwaamheid €130,- ex. BTW

Het is belangrijk dat chauffeurs op de hoogte zijn van de nieuwe/laatste wet- en regelgeving. Het rijgedrag verbeteren op het gebied van veiligheid, gezondheid en techniek.

Voor wie?

Chauffeurs die op de hoogte willen zijn van de laatste techniek en regelgevingen voor veilig en professioneel rijgedrag.

Doelstelling

Up-to-date zijn over verschillende aspecten over nieuwe technieken en regelgevingen. Leren over hoe te handelen en hulp verlenen bij ongevallen

Inhoud van de opleiding
 • Wet- en regelgeving
 • Veilig rijgedrag
 • Gedragingen weggebruikers
 • Relatie snelheid en bochten
 • Veiligheidsuitrusting
 • Technische veiligheidssystemen
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U47 Verkeerseducatie (mogelijk met e-learning) €130,- ex. BTW

Chauffeurs die op de weg zitten hebben veel te maken met de veranderingen van de verkeer- en gedragsregels.

Doelstelling

Het op de hoogte brengen van alle regels en wetgeving in het verkeer. Risico’s tijdens het rijden herkennen.

Inhoud van de opleiding
 • Wet- en regelgeving
 • Risicovolle neigingen en situaties
 • Gedragsregels
 • Gevaren rondom tunnels
 • Gevaarlijke situaties
 • Calamiteiten
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U20 Fysieke Belasting €183,50 ex. BTW

Chauffeurs in de sector transport en logistiek zullen veel te maken hebben met het verplaatsen van goederen, als dit op een verkeerde manier gebeurt kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. De fysieke en mentale gezondheid is van groot belang. Het is daarom ook belangrijk dat iedereen de kennis heeft van techniek en lichaam.

Doelstelling

Kennis overbrengen van techniek en lichaam, zodat fysieke klachten kunnen worden voorkomen. Overbelasting kunnen voorkomen door het beter inschatten van bepaalde omstandigheden.

Inhoud van de opleiding
 • Vormen, oorzaken en gevolgen
 • Relevante wet- regelgeving
 • Voorkomen van fysieke belasting
 • Werksituatie
 • Juiste zithouding
 • Werk- en tiltechnieken
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U39 Techniek €183,50 ex. BTW

Doelstelling

De kennis over te brengen van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden , slijtage te beperken en disfunctioneren te voorkomen. Handvatten om te handelen bij ongevallen en incidenten. Optimaal op de hoogte zijn van de werking en alle voorzieningen van de vrachtauto.

Inhoud van de opleiding
 • Technieken van het voertuig
 • Pechgevallen en reparaties
 • Incidenten onderweg
Toelatingseis

Rijbewijs C

Duur en waarde nascholing

7 uur theorie

U01 ADR Basis, Tankvervoer, Klasse 1 en Klasse 7

Voor wie?

Basis: Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten in het bezit zijn van het ADR certificaat voor bestuurders.

Tankvervoer: Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tankcontainers.

Klasse 1: Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren uit Klasse 1 (explosieve stoffen)

Klasse 7: Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren uit Klasse 7 (radioactieve stoffen)

Herhaling: Om in het bezit te blijven van een geldig ADR ben je verplicht om elke vijf jaar je certificaat te verlengen.

Doelstelling

In staat zijn om het vervoer van gevaarlijke stoffen op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud van de opleiding
 • Wetten, regels en uitzonderingen.
 • Belangrijke soort van gevaar
 • Informatie over milieubescherming
Toelatingseis

Een door het CBR erkende opleiding gevolgd hebben

Duur en waarde nascholing

14 uur theorie

ADR-module Tank

Transporteert u als chauffeur gevaarlijke stoffen in  tankauto’s en containers? Dan moet u naast het ADR-certificaat Basis in het bezit zijn van het ADR-certificaat Tank. Van Sprang & Tempo biedt u de mogelijkheid de module Tank aanvullend op het ADR-certificaat Basis te volgen.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers vervoeren en de aantekening Tank willen behalen naast hun ADR-certificaat Basis.

Doelstelling

U leert de belangrijkste wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG. Ook leert u hoe u deze moet toepassen. Als u de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis behaalt, voldoet u aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg in tanks te mogen vervoeren.

Inhoud opleiding
 • Wettelijke voorschriften voor de chauffeur
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen die aan de voertuigen en hun uitrusting worden gesteld
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen

Als u alle lessen heeft gevolgd, mag u examen doen. Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Bij een positieve beoordeling van het examen wordt de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis uitgereikt. De aantekening is 5 jaar geldig. De geldigheidsduur van de aantekening loopt tot de vervaldatum van het ADR-certificaat.

Toelatingseisen

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

14 uur theorie

 

Startdata

Wekelijks verzorgen wij diverse cursussen, voor de data kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Je kan de cursussen ook inplannen via de website.

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!