Annuleringsregeling

Annuleringstermijn opdrachtgever:

Annulering is alleen schriftelijk mogelijk bij de Van Sprang & Tempo vestiging waar de opleiding geboekt is. Hiervoor zijn de onderstaande kosten verschuldigd:

Praktijkopleiding:

Indien de cursist voor aanvang van of tijdens de praktijkopleiding de overeenkomst wil annuleren, is hij/zij de onderstaande kosten verschuldigd. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de overeengekomen startdatum van de opleiding, de vergoeding wordt berekend over de totale waarde van de opleiding:
• binnen 24 uur na schriftelijke bevestiging en meer dan 70 kalenderdagen voor aanvang opleiding. 0 % van de lespakketprijs
• meer dan 10 weken voor aanvang € 150,-
• tussen de 10e en 8e week voor aanvang: 30% van de lespakketprijs;
• tussen de 8e en 6e week voor aanvang: 45% van de lespakketprijs;
• tussen de 6e en 4e week voor aanvang: 60% van de lespakketprijs;
• tussen de 4e en 2e week voor aanvang: 70% van de lespakketprijs;
• tussen de 2e en 1e week voor aanvang: 80% van de lespakketprijs;
• tussen de 1e week en aanvang: 100%van de lespakketprijs.
Indien de cursist een inmiddels door hem/haar aangevangen praktijkopleiding beëindigd, blijft hij/zij het volledige lesgeld verschuldigd en heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Theorieopleiding:

• Binnen 5 werkdagen na inschrijving: 0% van de prijs.
• Tot 1 week voor start theorieopleiding: 50% van de prijs.
• Binnen 1 wk voor start opleiding en na start opleiding 100% van de prijs

Examens/toetsen:

• Tot vastlegging datum/tijd examens/toetsen: 50% van de prijs
• Na vaststelling datum/tijd examens/toetsen: 100% van de prijs.

Losse rijlessen, proefles en overige zaken:

• Tot 1 werkdagen voor afname: 0% van de prijs.
• Binnen 1 dag (24 uur) voor afname 100% van de prijs.

Annuleringstermijn opdrachtnemer:

Van Sprang & Tempo heeft het recht om de opleiding op te schorten bij het wegvallen (ernstige reden of ziekte) van de instructeur/docent. De cursist heeft vervolgens het recht om de opleiding te beëindigen en het cursusgeld, minus de gevolgde lessen, praktijkexamens, toetsen en € 75,- administratiekosten, gerestitueerd te krijgen. Cursist kan daarbij geen aanspraak maken op schadevergoeding of andere compensatie.

Verzetten opleiding:

Verzetten van een verkorte opleiding kan alleen schriftelijk.

Praktijkopleiding:

• Geplande lesblokken (2 of meer lesuren aaneengesloten) kunnen tot vier weken voor de datum van het te verzetten blok worden verzet.
• Indien de tijd tussen inplannen en bevestiging minder dan vier weken bedraagt zal er een termijn gelden van drie werkdagen na dagtekening van onze schriftelijke bevestiging als termijn waarbinnen een lesblok nog verzet kan worden.
• Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn, wordt de planning van de spoedopleiding definitief en is het niet meer mogelijk om één of meerdere lesblokken kosteloos te verzetten.

Theorieopleiding:

• Geplande theorie opleidingen kunnen tot vier weken voor de datum verzet worden.
• Indien de tijd tussen inplannen en bevestiging minder dan vier weken bedraagt zal er een termijn gelden van drie werkdagen na dagtekening van onze schriftelijke bevestiging als termijn waarbinnen een theorieopleiding nog verzet kan worden.
• Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn, wordt de planning van de theorieopleiding definitief en is het niet meer mogelijk deze kosteloos te verzetten.

Examen/toetsen:

• Examens en toetsen kunnen na boeking niet meer worden verzet.
• Evt. kosten voor nieuw te plannen examens en toetsen komen voor rekening van de cursist.

Losse rijlessen, proefles en overige zaken:

• Kosteloos 24 uur voor afname

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!