Cursus BHV

Bedrijfshulpverlening

Meld u nu aan voor de cursus BHV en zorg voor een veilige werkplek.

De cursus voldoet aan de opleidingseisen die gesteld zijn door het Ministerie en zijn afgestemd op bedrijfsspecifieke situaties.

Duur van de BHV cursus

Twee dagen of vier avonden

Eerste dag: Eerste hulp
Tweede dag: Brandbestrijding en ontruiming.

BHV Taken

In alle bedrijven en inrichtingen moet de werkgever voorzieningen treffen voor het uitvoeren van de volgende BHV taken. De taak van de bedrijfshulpverlener bestaat in ieder geval uit

  • levensreddend handelen en het toepassen van reanimatie
  • het bestrijden van brand
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers (ontruiming)
  • communicatie en afstemming met externe hulpverlenende instanties

De BHV taken kunnen uitsluitend naar behoren uitgevoerd worden met voldoende opleiding PROFHIRE organiseert de BHV cursus met gediplomeerde en ervaren EHBO- en brandweerdocenten. De cursus wordt gegeven op een wijze die overeenkomt met de werkelijkheid.

NIBHV Examen

De cursus BHV leidt op voor het NIBHV examen, dat bestaat uit de onderdelen

  • levensreddende handelingen
  • brandbestrijding en ontruiming.

Na het met goed gevolg afgelegde examen wordt een landelijk erkend diploma ontvangen van de Nbbe (Nederlands bureau brandweer examens). Voor het op peil houden van de kennis op het gebied van BHV wordt een jaarlijkse herhalingscursus voorgeschreven. Na het volgen van deze herhalingsdag ontvangt de cursist een Nbbe certificaat herhaling BHV. Deze cursussen kunnen eventueel bij het deelnemende bedrijf zelf gegeven worden met behulp van onze mobiele trainingsunit voor het onderdeel brandbestrijding.

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!