Bekijk onze

Opleidingen & planning

Wij bieden verschillende opleidingen aan op het gebied van Code 95. Voor een compleet overzicht kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Het nieuwe rijden (HNR) met vrachtauto’s V01 (1)

Met een goede rijstijl kunt u als chauffeur het brandstofverbruik beïnvloeden. Bij Het Nieuwe Rijden combineert u 10 tot 15% brandstofbesparing met optimale veiligheid op de weg. Bedrijven die kiezen voor Het Nieuwe Rijden zien hun vervoerskosten structureel dalen.

Voor wie?

Chauffeurs in het bezit van een geldig rijbewijs C.

Doelstelling

U leert rijtechnieken om energiezuiniger en minder milieubelastend te rijden. Daardoor daalt de kostprijs van transport.

Inhoud van de opleiding
 • Brandstofbesparende rijstijl
 • Principes van brandstofverbruik
 • Voertuig en chauffeur
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
 • Techniek en uitvoering van het voertuig
 • Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
 • Anticiperend rijgedrag
Examen

U prestaties tijdens de praktijkritten staan vermeld op een beoordelingsformulier. De werkgever ontvangt een rapport van alle beoordelingsformulieren. Zo wordt brandstofbesparing een vast onderdeel van de bedrijfsvoering, met blijvende resultaten.

Toelatingseis

Rijbewijs C

Duur en waarde nascholing

7 uur

Manoeuvreren V10(1)

Veel schades ontstaan bij het manoeuvreren. Naast dat het financieel nadelig is, kan ook de veiligheid van personeel en medeweggebruikers hiermee in het geding komen. Het doel van deze training is door het gebruik van de juiste kijk- en- stuurtechnieken schades tijdens het manoeuvreren te voorkomen.

De deelnemer kan rijden en manoeuvreren met een lang zwaar voertuig.

Doel

De beroepschauffeur leert beter te manoeuvreren tijdens onverwachte situaties en bij het laden en lossen. Ook verbetert zijn rijvaardigheid.

Doelgroep

Zowel ervaren als onervaren beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het transport of te zijner tijd hierin gaan werken, bijvoorbeeld rangeerders.

De Opleiding

Met praktijkoefeningen wordt gewerkt aan het verbeteren van:

 • Manoeuvreren
 • Controle van het voertuig
 • Rijtechniek (kijken, observeren, controleren)
 • Omgaan met manoeuvreersituaties
 • Koppelprocedure
Uitvoering

Naast het behandelen van de theorie rijdt iedere deelnemer 2,5 uur zelf. De opleiding vindt plaats bij van Sprang&Tempo of in – Company. Bij voldoende aanmelding of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in-company verzorgd worden.

Toelatingseisen

Rijbewijs C of D + E

Duur en waarde nascholing

7 uur

Chauffeur lange en zware voertuigen V11(1) (LZV)

Meer vracht en minder ritten. Met een LZV (lange en zwaardere vrachtauto) lijkt een nieuw tijdperk aan te vangen: besparing van kosten op meerdere fronten! Alle ondernemingen die ontheffing hebben aangevraagd om met lange en zware voertuigen te rijden, kunnen hun chauffeurs met E bij C rijbewijs bijscholen tot LZV-chauffeurs.

Doel

De deelnemer kan rijden en manoeuvreren met een lang en zwaar voertuig (LZV)

Doelgroep

Chauffeurs van transportbedrijven die ontheffing hebben aangevraagd om met lange zware voertuigen te rijden.

Theorie
 • Verkeerswetgeving
 • Kijk- stuur techniek
 • Invloed van de lading op een voertuig
Praktijk
 • Instructierit
 • Manoeuvreren en voertuigbeheersing
Uitvoering

Bij voldoende aanmeldingen of specifieke wensen van opdrachtgever kan de gehele cursus in- Company verzorgd worden.

Toelatingseisen
 • Rijbewijs CE
 • 5 jaar of meer relevante werkervaring
 • Een LZV met min. Gewicht 38 ton, min. 50% beladen goedgekeurd door RDW.
Duur en waarde nascholing

7 uur

Digitale Tachograaf N18(1)

De digitale tachograaf moet binnen Europa zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en goede arbeidsomstandigheden. De chauffeurs gebruiken hierbij een bestuurderskaart.

Voor wie?

Voor alle chauffeurs die gaan rijden met voertuigen die zijn voorzien van een digitale tachograaf.

Doelstelling

U leert in deze opleiding bij Van Spang & Tempo de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ook weet u wat uw verplichtingen zijn bij de registratie van ritten.

Inhoud van de opleiding
 • Wetgeving
 • Bediening digitale tachograaf
 • Verplichtingen voor de chauffeur
 • Belang voor chauffeur en ondernemer
 • Meevoerverplichtingen
 • Rij- en rusttijden
 • Rijden met analoge en digitale tachografen
 • Controlebeambten en controles
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

Lading zekeren N16(1)

Ladingzekering is belangrijk, om te voorkomen dat de lading niet gaat schuiven en deze zodanig veilig en schadevrij kan worden vervoerd. De opleiding besteedt ook aandacht aan het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading

Voor wie?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het laden van voertuigen.

Doelstelling

U leert secuur laden, stuwen en verankeren van verschillende ladingsoorten. Ook ziet u beter in wat de gevaren zijn van een niet goed gezekerde lading.

Inhoud van de opleiding
 • Gevolgen van het niet goed laden
 • Europese richtlijnen
 • Verantwoordelijkheden van de partijen
 • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
 • Methoden en principes van lading zekeren
 • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
 • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe u de lading moet zekeren
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

Opleiding communicatieve vaardigheden voor chauffeurs

Steeds nadrukkelijker komt het kwaliteitsaspect van de dienstverlening in de dagelijkse beroepspraktijk van chauffeurs naar voren. De vrachtwagenchauffeur is het visitekaartje van uw bedrijf en heeft direct contact met de klanten. Tijdens de cursus Communicatieve vaardigheden leren chauffeurs om praktische situaties op een contactgerichte en klantvriendelijke manier op te lossen. Ook het omgaan met stresssituaties en agressie wordt uitvoerig behandeld.

programma

Inleiding
Beroepshouding en representativiteit
Waarnemen en gedrag
Communicatie
Klantbenadering en commercieel gedrag
Klachtafhandeling
Rapporteren
Omgaan met stresssituaties en agressie

duur opleiding en uren voor nascholing

Eén dag, 7 uur.

De opleiding is zowel regulier te volgen als in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid Chauffeurs onder code 95.

Criminaliteitspreventie N27(1)

De sector transport en logistiek lijdt steeds meer schade door criminaliteit. Voorbeelden zijn de diefstal van voertuigen, gestolen ladingen en goederen uit de loodsen, fraude en vandalisme. Veel ondernemingen nemen geen tot weinig maatregelen om criminaliteit te weren, terwijl de kans om ermee in aanraking te komen meer dan 50% is.

Voor wie?

Directie en management van bedrijven in transport en logistiek die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor criminaliteitspreventie.

Doelstelling

U wordt zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. U krijgt inzicht in verschillende vormen van criminaliteit en weet hoe u deze kunt voorkomen of beperken. Ook krijgt u handvatten aangereikt om preventieve maatregelen te nemen op beleidsmatig niveau.

Inhoud van de opleiding
 • Bewustwording
 • Criminaliteit in de sector
 • Oorzaken van diefstal
 • Risicogebieden
 • Maatregelen en voorzieningen
 • Wat kunt u er zelf aan doen?
 • Bedrijfscultuur
 • Personeel
 • Risicomanagement
 • Preventie en beheersing van criminaliteit
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

ADR-module Tank N05(5) N06(2)

Transporteert u als chauffeur gevaarlijke stoffen in  tankauto’s en containers? Dan moet u naast het ADR-certificaat Basis in het bezit zijn van het ADR-certificaat Tank. Van Sprang & Tempo biedt u de mogelijkheid de module Tank aanvullend op het ADR-certificaat Basis te volgen.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers vervoeren en de aantekening Tank willen behalen naast hun ADR-certificaat Basis.

Doelstelling

U leert de belangrijkste wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG. Ook leert u hoe u deze moet toepassen. Als u de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis behaalt, voldoet u aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg in tanks te mogen vervoeren.

Inhoud opleiding
 • Wettelijke voorschriften voor de chauffeur
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen die aan de voertuigen en hun uitrusting worden gesteld
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen

Als u alle lessen heeft gevolgd, mag u examen doen. Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Bij een positieve beoordeling van het examen wordt de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis uitgereikt. De aantekening is 5 jaar geldig. De geldigheidsduur van de aantekening loopt tot de vervaldatum van het ADR-certificaat.

Toelatingseisen

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing
 • Herhaling ADR 2 dagen = 14 uur
 • Basis tank klasse 1 t/m 7 = 28 uur

Praktische Talenkennis voor Chauffeurs N47(1)

Het werkterrein in transport en logistiek is vaak internationaal: Nederland doet veel zaken met Duitsland, België en Frankrijk. Daarom is kennis van de moderne talen van belang. Bedrijven willen buitenlandse klanten en chauffeurs graag in hun eigen taal te woord staan.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in transport en logistiek en veel contact heeft met buitenlandse klanten. Deelnemers moeten voldoende kennis hebben van de sector en in het bezit zijn van een basiskennis Engels en Frans.

Doelstelling

U leert de basisbegrippen die nodig zijn om je verstaanbaar en zelfredzaam te maken in een vreemde taal.

Inhoud opleiding
 • Communiceren met klanten en overheden
 • Storingen en klachten afhandelen
 • Veel gebruikte vaktermen en uitdrukkingen
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

Stil laden en lossen N17(1)

Op 1 juni 1996 is de Winkeltijdenwet in werking getreden. Winkels mogen ‘s avonds tot 22.00 uur open zijn. Het wordt daardoor moeilijker om winkels en bedrijven te beleveren: de consument verwacht volle schappen in de winkels. Daarom kiezen winkeliers ervoor meerdere keren per dag te laten bevoorraden. Ook voor transportbedrijven heeft de Winkeltijdenwet daardoor gevolgen. Om files te vermijden verplaatst het beleveren zich steeds vaker naar de vroege ochtend of de late avond; als het rustig is op de weg. Verschuiving van transportactiviteiten kan voor omwonenden echter geluidsoverlast opleveren.

Voor wie?

Chauffeurs, bijrijders en transportplanners.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u meer over het geluidsniveau bij laden en lossen en het beperken van overlast. Het programma bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte inclusief behendigheidsproef.

Inhoud opleiding

 • Oorzaken geluidshinder;
 • Wettelijke voorschriften;
 • Geluidsoverlast herkennen en vaststellen;
 • Problemen met piekgeluiden voorkomen;
 • Stil laden en lossen;
 • Juist gebruik van hulpmiddelen.
Toelatingseis

Rijbewijs C of D.

Duur en waarde nascholing

7 uur

Startdata

Wekelijks verzorgen wij diverse cursussen, voor de data kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!