Bekijk onze

Opleidingen & planning

Wij bieden verschillende opleidingen aan op het gebied van Code 95. Voor een compleet overzicht kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Zie hieronder de link naar de pakketten die wij aanbieden om de code95 te verlengen.

Het nieuwe rijden (HNR) met vrachtauto’s W01-1

Met een goede rijstijl kunt u als chauffeur het brandstofverbruik beïnvloeden. Bij Het Nieuwe Rijden combineert u 10 tot 15% brandstofbesparing met optimale veiligheid op de weg. Bedrijven die kiezen voor Het Nieuwe Rijden zien hun vervoerskosten structureel dalen.

Voor wie?

Chauffeurs in het bezit van een geldig rijbewijs C.

Doelstelling

U leert rijtechnieken om energiezuiniger en minder milieubelastend te rijden. Daardoor daalt de kostprijs van transport.

Inhoud van de opleiding
 • Brandstofbesparende rijstijl
 • Principes van brandstofverbruik
 • Voertuig en chauffeur
 • Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
 • Techniek en uitvoering van het voertuig
 • Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
 • Anticiperend rijgedrag
Examen

U prestaties tijdens de praktijkritten staan vermeld op een beoordelingsformulier. De werkgever ontvangt een rapport van alle beoordelingsformulieren. Zo wordt brandstofbesparing een vast onderdeel van de bedrijfsvoering, met blijvende resultaten.

Toelatingseis

Rijbewijs C

Duur en waarde nascholing

7 uur

Digitale Tachograaf U23-1

De digitale tachograaf moet binnen Europa zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en goede arbeidsomstandigheden. De chauffeurs gebruiken hierbij een bestuurderskaart.

Voor wie?

Voor alle chauffeurs die gaan rijden met voertuigen die zijn voorzien van een digitale tachograaf.

Doelstelling

U leert in deze opleiding bij Van Spang & Tempo de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ook weet u wat uw verplichtingen zijn bij de registratie van ritten.

Inhoud van de opleiding
 • Wetgeving
 • Bediening digitale tachograaf
 • Verplichtingen voor de chauffeur
 • Belang voor chauffeur en ondernemer
 • Meevoerverplichtingen
 • Rij- en rusttijden
 • Rijden met analoge en digitale tachografen
 • Controlebeambten en controles
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

Lading zekeren U03

Ladingzekering is belangrijk, om te voorkomen dat de lading niet gaat schuiven en deze zodanig veilig en schadevrij kan worden vervoerd. De opleiding besteedt ook aandacht aan het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading

Voor wie?

Voor iedereen die verantwoordelijk is voor het laden van voertuigen.

Doelstelling

U leert secuur laden, stuwen en verankeren van verschillende ladingsoorten. Ook ziet u beter in wat de gevaren zijn van een niet goed gezekerde lading.

Inhoud van de opleiding
 • Gevolgen van het niet goed laden
 • Europese richtlijnen
 • Verantwoordelijkheden van de partijen
 • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
 • Methoden en principes van lading zekeren
 • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
 • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe u de lading moet zekeren
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs U14 (1)

Steeds nadrukkelijker komt het kwaliteitsaspect van de dienstverlening in de dagelijkse beroepspraktijk van chauffeurs naar voren. De vrachtwagenchauffeur is het visitekaartje van uw bedrijf en heeft direct contact met de klanten. Tijdens de cursus Communicatieve vaardigheden leren chauffeurs om praktische situaties op een contactgerichte en klantvriendelijke manier op te lossen. Ook het omgaan met stresssituaties en agressie wordt uitvoerig behandeld.

Programma

Inleiding
Beroepshouding en representativiteit
Waarnemen en gedrag
Communicatie
Klantbenadering en commercieel gedrag
Klachtafhandeling
Rapporteren
Omgaan met stresssituaties en agressie

Duur opleiding en uren voor nascholing

Eén dag, 7 uur.

De opleiding is zowel regulier te volgen als in het kader van de Nascholing Vakbekwaamheid Chauffeurs onder code 95.

Criminaliteitspreventie U07 (1)

De sector transport en logistiek lijdt steeds meer schade door criminaliteit. Voorbeelden zijn de diefstal van voertuigen, gestolen ladingen en goederen uit de loodsen, fraude en vandalisme. Veel ondernemingen nemen geen tot weinig maatregelen om criminaliteit te weren, terwijl de kans om ermee in aanraking te komen meer dan 50% is.

Voor wie?

Directie en management van bedrijven in transport en logistiek die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor criminaliteitspreventie.

Doelstelling

U wordt zich meer bewust van criminaliteit in de transport en logistieke sector. U krijgt inzicht in verschillende vormen van criminaliteit en weet hoe u deze kunt voorkomen of beperken. Ook krijgt u handvatten aangereikt om preventieve maatregelen te nemen op beleidsmatig niveau.

Inhoud van de opleiding
 • Bewustwording
 • Criminaliteit in de sector
 • Oorzaken van diefstal
 • Risicogebieden
 • Maatregelen en voorzieningen
 • Wat kunt u er zelf aan doen?
 • Bedrijfscultuur
 • Personeel
 • Risicomanagement
 • Preventie en beheersing van criminaliteit
Toelatingseis

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing

7 uur

ADR-module Tank

Transporteert u als chauffeur gevaarlijke stoffen in  tankauto’s en containers? Dan moet u naast het ADR-certificaat Basis in het bezit zijn van het ADR-certificaat Tank. Van Sprang & Tempo biedt u de mogelijkheid de module Tank aanvullend op het ADR-certificaat Basis te volgen.

Voor wie?

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers vervoeren en de aantekening Tank willen behalen naast hun ADR-certificaat Basis.

Doelstelling

U leert de belangrijkste wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG. Ook leert u hoe u deze moet toepassen. Als u de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis behaalt, voldoet u aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg in tanks te mogen vervoeren.

Inhoud opleiding
 • Wettelijke voorschriften voor de chauffeur
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen die aan de voertuigen en hun uitrusting worden gesteld
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Examen

Als u alle lessen heeft gevolgd, mag u examen doen. Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Bij een positieve beoordeling van het examen wordt de aantekening Tank op het ADR-certificaat Basis uitgereikt. De aantekening is 5 jaar geldig. De geldigheidsduur van de aantekening loopt tot de vervaldatum van het ADR-certificaat.

Toelatingseisen

Rijbewijs C of D

Duur en waarde nascholing
 • Herhaling ADR 2 dagen = 14 uur
 • Basis tank klasse 1 t/m 7 = 28 uur

Startdata

Wekelijks verzorgen wij diverse cursussen, voor de data kun je bellen of mailen naar info@vansprang.nl

Onderstaand een overzicht van de cursussen bij ons in de planning:

 

Cursus theorie Datum Kosten
Digitale tachograaf 20/5, 23/6, 1/7, 22/7, 21/8, 27/10, 9/12 €121,50 ex. BTW
VCA zonder examen 25/5, 22/6, 20/7, 28/9, 26/10, 23/11, 19/12 €121,50 ex. BTW
Actualisering vakbekwaamheid 26/5, 8/6, 13/10, 10/11 €121,50 ex. BTW
Verkeerseducatie(icm e-learning) 10/6, 8/7, 18/7, 24/11 €121,50 ex. BTW
Communicatieve en sociale vaardigheden 27/5, 30/9 €121,50 ex. BTW
Heftruck 8/6, 13/6, 20/6, 14/7, 15/7, 25/8, 26/8, 7/9, 12/9, 29/9, 25/10, 21/11 €165,00 ex. BTW
Fysieke belasting 17/7, 25/9, 11/11 €183,50 ex. BTW
Leefstijl 19/6, 14/10, 20/11 €121,50 ex. BTW
Criminaliteitspreventie 22/5, 17/6, 23/10 €121,50 ex. BTW
EHBO 10/6, 23/9, 25/11 €183,50 ex. BTW
Sociale veiligheid 24/6, 28/10, 16/12 €121,50 ex. BTW
Lading Zekeren 17/6 €183,50 ex. BTW
Cursus praktijk  Datum Kosten
Rijoptimalisatie of HNR 4 uur e-learning + 3 uur fysiek rijden

Rijoptimalisatie opgesplitst. Twee halve dagen op onze locatie

Niet standaard in de planning

 

Deel 1: 13/5 08:00-12:00

Deel 2: Niet standaard in de planning

€290,00 ex. BTW

 

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief de aan- en afmeldkosten van het CCV. De aan- en afmeldkosten bedragen €20,05 euro per cursus.

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!